Scoresysteem

Scoresysteem

Beste bowlers

Zoals jullie weten werken wij al een hele tijd  met het scoresysteem van het bowlingcentrum.

Christian zorgt dat wekelijks de uitslagen zo snel mogelijk na de wedstrijddag op internet komen te staan.

Ondanks de zorgvuldigheid van Christian kan het voorkomen dat er soms foutjes voorkomen in de uitslagen.

Dit kan bijvoorbeeld komen door het wisselen van spelers tijdens een speeldag. Het bestuur is zelf verantwoordelijk

voor de publicatie van de periodestanden. Hier heeft Christian geen bemoeienis mee.

Omdat het bestuur te allen tijde verantwoordelijk blijft voor publicatie van de uitslagen, moeten protesten over

de publicatie van de uitslagen altijd bij het bestuur te worden ingediend. Dit moet gebeuren door de  teamcaptain

binnen drie dagen na publicatie van de uitslag (art.28, lid 5, van het huisleaguereglement). Dit kan schriftelijk,

telefonisch of per e-mail  ( wedstrijdzaken@bowlenveghel.nl). Het bestuur neemt vervolgens zo snel mogelijk een

beslissing en zal deze in de uitslagen verwerken.

Protesten kunnen dus in geen geval bij het bowlingcentrum worden ingediend!  Eventueel toch bij het bowlingcentrum

gemelde protesten kunnen en zullen niet (langer) in behandeling worden genomen.

Het Bestuur

Art.28, lid5,

Protesten tegen beslissingen van de wedstrijdleider of het wedstrijdscretariaat dienen schriftelijk

te worden ingediend bij het bestuur en wel binne drie dagen nadat deze beslissing is medegedeeld.