ALV 2017

Bowling Vereniging Veghel

 

Meijerijstraat 22

5461 HJ  Veghel

Bank: Coop.Rabobank Veghel-Erp UA

IBAN NL68 Rabo 0163377871

 

 

Veghel, maart 2017

 

Geachte leden,

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Leden Vergadering. Deze wordt gehouden op woensdag 03 maart 2017 om 20.00 uur in Horeca- en bowlingcentrum Veghel.

 

Voor deze ALV hebben wij het financieel verslag over het boekjaar 2016 en de begroting voor het boekjaar 2016 op aanvraag. Alle overige belangrijke zaken vindt u terug op onze website. Mocht het zo zijn dat u onvoldoende mogelijkheden hebt om onze website te bezoeken, neemt u dan contact op met het bestuur. Wij willen ervoor zorgen dat ieder lid voldoende informatie heeft over onze vereniging.

 

Net zoals voorgaande jaren verzoeken wij jullie dringend om eventuele vragen en/of opmerkingen uiterlijk drie dagen voor de vergadering schriftelijk of per e-mail (voorzitter@bowlenveghel.nl) in te dienen. Dit wil niet zeggen dat er anders geen vragen kunnen worden gesteld, maar wij willen ervoor zorgen dat het een korte en bondige vergadering wordt.

 

Graag verwelkomen wij u op 03 maart 2017.

 

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur

 

Carlie van Geffen,

voorzitter