Algemene Informatie

Algemene Informatie Bowling Vereniging Veghel Seizoen 2015-2016

Infoblad ten behoeve van de bowlingsport.

BOWLEN IN CLUBVERBAND.

Als lid van Bowling Vereniging Veghel (B.V.V.) kunt u in clubverband de bowlingsport beoefenen.

De B.V.V. organiseert een aantal onderlinge competities, de zogenaamde huis-leagues en wel op :

  • Maandagavond     van 19.30 – 22.30 uur.
  • Dinsdagavond       van 19.30 – 22.30 uur.
  • Donderdagavond  van 19.30 – 21.30 uur.
  • Vrijdagmiddag       van 13.30 – 16.30 uur. (50+ bowlen)
  • Vrijdagmiddag       van 17.00 – 18.00 uur. (jeugdcompetitie)

 

Het speelseizoen duurt van september t/m mei.

In de huisleague waarin gespeeld wordt op “handicapbasis” kunnen ook beginnende bowlers, vanaf de start, volledig meedraaien.

Handicap is een systeem waarin men bonuspunten krijgt. Als men een gemiddelde van 100 of minder pins heeft, dan krijgt men de maximale bonuspunten, naarmate het gemiddelde stijgt krijgt men minder bonuspunten.

Bovendien kunt u als lid van Bowling Vereniging Veghel deelnemen aan nationale en internationale toernooien en aan de nationale competities.

Alle informatie daarover kunt u vinden in “Bowling Sport Magazine”, het landelijke blad over bowlen, dat u als lid ongeveer zes keer per jaar ontvangt.

WAT ZIJN DE KOSTEN ?.

Lidmaatschap SPORTPAS
Jeugdlid t/m 17 jaar € 32,–
Senior 18 t/m 21 jaar € 42,–
Senior 22 t/m 64 jaar € 48,–
Senior boven 65 jaar € 38,–

Door middel van dit lidmaatschap bent u meteen automatisch lid van de overkoepelende landelijke bowling organisatie de N.B.F.

Extra kosten :

  • Aanmelden bij de N.B.F. : € 5.00 eenmalig.
  • Baanhuur jeugdleague : € 100,– per seizoen.
  • Baanhuur seniorenleague : afhankelijk in welke league u speelt.

WELK LIDMAATSCHAP IS VOOR U GESCHIKT ?

SPORTPAS PLUS : voor de spelers in de nationale selectie.
SPORTPAS PLUS : als u Nationale Leagues of toernooien buiten uw eigen vereniging speelt.
SPORTPAS : als u alleen huisleagues wilt spelen in uw eigen bowlinghuis.
SPORTPAS : indien u jeugdlid bent en alleen jeugdwedstrijden speelt.

Per leagueavond speelt u 3 of 4 games. Het gebruik van schoenen en een huisbal is gratis.

Als lid van de N.B.F. krijgt u een bowlingpaspoort waarmee u in veel bekende bowlingcentra tegen gereduceerde prijzen kunt bowlen.

IETS OVER DE ORGANISATIE.

De Nederlandse Bowling Federatie (N.B.F.), aangesloten bij het NOC * NSF, is een overkoepelende landelijke bowlingorganisatie van op dit moment ca 150 erkende bowling verenigingen in Nederland.

De N.B.F., met ongeveer 15.500 aangesloten bowlers, is onderverdeeld in zogeheten “provincies”. Bowling Vereniging Veghel behoort tot de provincie Noord Brabant.

De B.V.V. telt ongeveer 140 leden, die automatisch lid zijn van de N.B.F.

De B.V.V. is een vereniging die tot doel heeft de bowlingsport te bevorderen.

Om de beoefenaren van de bowlingsport te bundelen en om de belangen van de leden inzake de bowlingsport te behartigen. Ze doet dit onder andere door het organiseren van uitwisselingen, competities en toernooien.

De interne organisatie van de B.V.V. is in grote lijnen als volgt :

Het bestuur van de B.V.V. wordt gekozen door de leden en draagt de uiteindelijke verantwoording voor de gang van zaken binnen de vereniging.

Daarnaast heeft elke league een wedstrijdleider, die voor het goede verloop tijdens de betreffende league zorg draagt. Eens per jaar worden de leden uitgenodigd voor de Algemene Leden Vergadering (A.L.V.). De A.L.V. wordt bijgestaan door een kascontrolecommissie.

De B.V.V. is opgericht op 27 mei 1975.

De B.V.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam Bowling Vereniging Veghel.

Website op internet : www.bowlenveghel.nl

Naast de statuten en Algemeen Reglement kent de B.V.V. het huisleaguereglement.

INFORMATIE.

Wanneer u meer wilt weten over de bowlingsport en/of de B.V.V., dan kunt u zich wenden tot :

M.J. Maessen (ledenadmin. B.V. Veghel)

Meijerijstraat 22

5461 HJ  Veghel

Telefoon : 06 – 10910390

Natuurlijk kunt u ook met een van de andere (bestuurs)leden contact opnemen.